hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 27/02/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đã có hướng dẫn tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát năm 2019

Ngày 26/2/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Hướng dẫn 20/HD-VKSTC về việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2019.

Theo Kế hoạch này, vẫn tiếp tục thực hiện Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) (ban hành kèm theo Quyết định 494/QĐ-VKSTC năm 2016) và Hướng dẫn 4685/VKSTC-V15 năm 2017; đồng thời thực hiện theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Đã có hướng dẫn tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát năm 2019

Đã có hướng dẫn tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát năm 2019

 

Đối với những đơn vị đã được phê duyệt kế hoạch tuyển dụng trước ngày 15/01/2019 thì tiếp tục thực hiện trong thời hạn 06 tháng kể từ 15/1/2019.  Sau thời gian đó nếu không hoàn thành thì thực hiện theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

VKSND cấp tỉnh chủ động tuyển dụng công chức đủ số lượng và đảm bảo chất lượng theo Kế hoạch phê duyệt năm 2018 trên cơ sở thực hiện tinh giản biên chế.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X