hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 29/11/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đã có Nghị quyết tăng lương cơ sở từ 01/7/2020

Tại kỳ họp thứ 8, ngày 12/11/2019 vừa qua, Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, đáng chú ý là những nội dung liên quan đến việc tăng lương cơ sở.

Đã có Nghị quyết tăng lương cơ sở từ 01/7/2020

Đã có Nghị quyết tăng lương cơ sở từ 01/7/2020


Theo đó, từ ngày 01/7/2020, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định (với đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Đối với ngân sách địa phương, phần kinh phí dành ra từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng theo nguyên tắc:

- 50% bổ sung nguồn cải cách tiền lương để thực hiện chi trả tiền lương tăng thêm do tăng mức lương cơ sở trong lĩnh vực hành chính và các lĩnh vực có đơn vị sự nghiệp;

- 50% còn lại thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội do địa phương ban hành và tăng chi cho nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất của lĩnh vực tương ứng.

Ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; hỗ trợ nhu cầu điều chỉnh tiền lương tăng thêm cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương không cân đối được nguồn.

Sau khi đã bảo đảm nhu cầu cải cách tiền lương, các địa phương chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành. Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương phần nhu cầu kinh phí còn thiếu theo quy định.

Xem thêm:

10 khoản trợ cấp cho người lao động đồng loạt tăng từ 01/7/2020

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X