hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 23/10/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Danh sách 12 Luật dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày 17/10/2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 790/2019/UBTVQH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Luật dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 8

Luật dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV


Theo đó, sẽ bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo trình tự xem xét, thông qua tại một kỳ họp).

Và như vậy, tại kỳ họp thứ 8 này, sẽ có 12 Luật dự kiến được thông qua. Cụ thể:

- Bộ luật Lao động (sửa đổi);

- Luật Chứng khoán (sửa đổi);

- Luật Lực lượng dự bị động viên;

- Luật Thư viện;

- Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi);

- Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi);

- Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

-  Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi).

Đồng thời, bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo trình tự xem xét, thông qua tại một kỳ họp).

Ngoài ra, sẽ tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thành 02 dự án là Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9).

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 17/10/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X