hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 22/10/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đấu giá viên không được làm ảnh hưởng đến kết quả đấu giá tài sản

Ngày 16/10/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 14/2018/TT-BTP về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.

Ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

Ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

 

Với đặc thù là một nghề bổ trợ tư pháp, ngoài việc tuân thủ pháp luật, đấu giá viên còn phải tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong quá trình hành nghề, đó là:

- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Bảo đảm độc lập, công khai, minh bạch, trung thực khi thực hiện đấu giá, không vì bất cứ lý do nào làm ảnh hưởng đến kết quả đấu giá tài sản;

- Trực tiếp điều hành cuộc đấu giá tài sản, chịu trách nhiệm trước pháp luật về cuộc đấu giá tài sản do mình thực hiện; bồi thường thiệt hại nếu có lỗi gây thiệt hại;

- Tuân thủ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên và Điều lệ của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của đấu giá viên mà mình là thành viên.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/12/2018.

 

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X