hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 21/05/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đẩy mạnh bồi dưỡng phẩm chất cho người Hà Nội

Ngày 16/5/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố.

Tại Chỉ thị này, thành phố yêu cầu thực hiện:

- Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, “nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp”. Giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hóa, nếp sống và bồi dưỡng phẩm chất cho người Hà Nội đặc biệt là thế hệ trẻ;

Xây dựng nếp sống văn hóa cho người Hà Nội

Xây dựng nếp sống văn hóa cho người Hà Nội

 

- Thực hiện tốt 2 quy tắc ứng xử nhằm tạo sự chuyển biến trong văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hóa thương mại và ứng xử nơi công cộng;

- Mở rộng giao lưu với các tỉnh và các nước nhằm quảng bá về Hà Nội;

- Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa;

- Khen ngợi các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X