hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 24/06/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đến 31/12/2020, lệ phí cấp Căn cước công dân được giảm 50%

Ngày 22/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân.

Nội dung Thông tư nêu rõ từ ngày 22/6/2020 đến hết 31/12/2020, lệ phí cấp thẻ Căn cước công dân được giảm 50% so với mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC, cụ thể:


Stt
 


Lệ phí cấp Căn cước công dân

Mức thu

(Đồng/lần cấp)

1

Chuyển từ chứng minh nhân dân 09 số, chứng minh nhân dân 12 số sang Căn cước công dân

15.000

2

Đổi thẻ Căn cước công dân hỏng, không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu25.000

3

Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam


35.000

Từ ngày 01/01/2021, các mức lệ phí nêu trên sẽ được áp dụng mức cũ từ trước ngày 22/6/2020.

Thông tư có hiệu lực từ ngày ban hành.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X