hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 05/01/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Điều chỉnh quy định về mức giá cụ thể cho dịch vụ sử dụng đường bộ

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 60/2018/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

Theo Thông tư này:

- Mức giá cụ thể cho dịch vụ sử dụng đường bộ đối với từng dự án áp dụng cho từng loại phương tiện được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án thống nhất tại Hợp đồng dự án trên nguyên tắc không vượt mức giá tối đa đối với nhóm phương tiện quy định tại Điều 6 của Thông tư;

Điều chỉnh quy định về mức giá cụ thể cho dịch vụ sử dụng đường bộ

Điều chỉnh quy định về mức giá cụ thể cho dịch vụ sử dụng đường bộ

 

- Đối với các trạm thu theo lượt, căn cứ tình hình kinh tế xã hội theo từng thời kỳ của địa phương nơi đặt trạm, các bên ký hợp đồng BOT thống nhất mức giá cụ thể cho dịch vụ sử dụng đường bộ thấp hơn so với mức giá nêu trên, trên nguyên tắc đảm bảo tính khả thi về phương án tài chính của dự án, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhà đầu tư, người sử dụng và phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 3/2/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X