hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 15/05/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Điều kiện cần đáp ứng để được lưu giữ phế liệu nhập khẩu

Ngày 13/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 40/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Theo Nghị định này, kho hoặc bãi lưu giữ phế liệu sẽ phải đáp ứng được các điều kiện khắt khe. Cụ thể:

+ Có hệ thống thu gom nước mưa, hệ thống thu gom và xử lý các loại nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế thải bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

Điều kiện cần đáp ứng để được lưu giữ phế liệu nhập khẩu

Điều kiện cần đáp ứng để được lưu giữ phế liệu nhập khẩu

 

+ Có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt; mặt sàn tránh mưa, sàn kín và không rạn nứt; đủ độ bền;

+ Kho lưu giữ cần có tường và vách ngăn bằng vật liệu không cháy; có mái che kín nắng mưa cho toàn bộ khu vực bằng vật liệu không cháy. Còn đối với bãi lưu giữ phế liệu thì cần có biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu giữ phế liệu.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X