hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 26/10/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đoàn công tác nước ngoài của Bộ Tài chính có tối đa 10 người

Ngày 23/10/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị 05/CT-BTC về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài.

Bộ Tài chính nhận định thời gian qua các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính đã nghiêm túc thực hiện quy định về cử các đoàn đi công tác nước ngoài, tuy nhiên, một số đoàn vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Vì vậy, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính cần nghiêm túc thực hiện các quy định sau:

- Phải xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm để trình cấp có thầm quyền phê duyệt; việc cử đoàn đi công tác nước ngoài phải nằm trong Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Thực hành tiết kiệm khi tổ chức đoàn công tác nước ngoài

Thực hành tiết kiệm khi tổ chức đoàn công tác nước ngoài

 

- Không tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài từ nguồn kinh phí các dự án, kinh phí từ các nguồn vốn vay ODA, vay nước ngoài và các nguồn tài trợ khác;

- Khi trình cấp có thẩm quyền cử cán bộ đi công tác nước ngoài, Trưởng đoàn phải có đề cương chi tiết, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ của đơn vị, thành phần đoàn không quá 10 người/đoàn;

- Lãnh đạo chủ chốt và công chức, viên chức của đơn vị không đi công tác nước ngoài quá 02 lần một năm và không cử 02 lãnh đạo chủ chốt tham gia cùng một đoàn (trừ trường hợp tham gia các đoàn tháp tùng, tùy tùng theo yêu cầu của cấp trên, làm nhiệm vụ hợp tác quốc tế hoặc đàm phán, Hội nghị thường niên do yêu cầu công tác);

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày về nước, Trưởng đoàn hoặc đơn vị chủ trì đi công tác nước ngoài phải tổng hợp báo cáo Bộ kết quả công tác.

 

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X