hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 05/10/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đơn giản hóa thủ tục thành lập trường mẫu giáo

Ngày 4/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Nhiều sửa đổi về điều kiện đầu tư và hoạt động lĩnh vực giáo dục.

Nhiều sửa đổi về điều kiện đầu tư và hoạt động lĩnh vực giáo dục

 

Theo đó, trình tự thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục được rút ngắn như sau:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi điều kiện, thủ tục để trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục… và bãi bỏ nhiều quy định trong Nghị định 46.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/11/2018.

 

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X