hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 30/08/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Được dùng Nhân dân tệ để thanh toán ở biên giới

Ngày 28/8/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 19/2018/TT-NHNN nhằm hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Thông tư chỉ rõ đồng tiền thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc của thương nhân là ngoại tệ tự do chuyển đổi, VNĐ (Đồng Việt Nam) hoặc CNY (Nhân dân tệ).

Được dùng nhân dân tệ để thanh toán ở biên giới

Được dùng nhân dân tệ để thanh toán ở biên giới

 

Thương nhân Việt Nam có hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc được sử dụng tài khoản bằng đồng CNY (nhân dân tệ) tại chi nhánh ngân hàng biên giới để thực hiện một số giao dịch thu chi, bao gồm:

- Thu, chi CNY chuyển khoản từ việc mua, bán hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc;

- Thu nộp CNY tiền mặt từ hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới Việt Nam Trung Quốc;

- Thu, chi CNY chuyển khoản từ phần chênh lệch trong giao dịch bù trừ hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và nhập khẩu với nhau;

- Thu, chi CNY chuyển khoản từ hoặc chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng đồng CNY của thương nhân đó mở tại chi nhánh ngân hàng biên giới khác;

- Nộp lại, chi CNY tiền mặt của thương nhân rút ra cho nhân viên đi công tác tại Trung Quốc nhưng tiêu không hết;

- Thu từ việc mua CNY chuyển khoản tại chi nhánh ngân hàng biên giới;

- Chi bán CNY cho chi nhánh ngân hàng biên giới.

 

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X