hieuluat
Chia sẻ email

Giá đất ở tại TP. Hồ Chí Minh cao nhất là 162 triệu đồng/m2

Bảng giá đất mới trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành tại Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND.

Bảng giá đất này được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhận đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Tính thuế sử dụng đất;

- Tính phí và lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai…

bảng giá đất mới TPHCM
Bảng giá đất TP. HCM mới nhất giai đoạn 2020 - 2024


Theo đó, giá đất phi nông nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh xác định theo phân loại đô thị và vị trí. Cụ thể,

Phân loại đô thị

Đối với 19 quận: Áp dụng khung giá đất của đô thị đặc biệt (theo Nghị định 96/2019/NĐ-CP về khung giá đất);

Đối với thị trấn của 05 huyện: Áp dụng theo khung giá đất của đô thị loại V;

Đối với các xã thuộc 05 huyện: Áp dụng theo khung giá đất của xã đồng bằng.

Phân loại vị trí:

- Vị trí 1: Đất có vị trí mặt tiền đường, áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất 01 mặt giáp với đường được quy định trong bảng giá đất;

- Vị trí 2: Áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất 01 mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 05m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1;

- Vị trí 3: Áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất 01 mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 03 - 05m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2;

- Vị trí 4: Áp dụng đối với thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.

Trong đó, giá đất ở Quận 1 dao động từ 21,4 triệu đồng/m2 - 162 triệu đồng/m2.

Giá đất ở huyện Nhà Bè dao động từ 1,11 triệu đồng/m2 - 06 triệu đồng/m2.

Quyết định này được ban hành ngày 16/01/2020 và có hiệu lực từ ngày 26/01/2020.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X