hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 03/12/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Giảm chế độ ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Ngày 29/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Nghị định này, chế độ ưu tiên trong tuyển dụng công chức được sửa đổi như sau:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi vòng 2 (trước đây được cộng 30 điểm vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển);

Giảm chế độ ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Giảm chế độ ưu tiên trong tuyển dụng công chức

 

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả thi vòng 2 (trước đây được cộng 20 điểm vào điểm thi tuyển hoặc xét tuyển);

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm tại kết quả thi vòng 2 (trước đây được cộng 10 điểm vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển).

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

 

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X