hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 22/03/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Giảm điều kiện cấp giấy phép doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Ngày 20/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định Nghị định 29/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 55/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Giảm điều kiện cấp giấy phép doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Giảm điều kiện cấp giấy phép doanh nghiệp cho thuê lại lao động

 

Theo quy định mới, điều kiện cấp giấy phép cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động đã đơn giản hóa khá nhiều. Cụ thể, chỉ còn 2 điều kiện sau:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải là người quản lý doanh nghiệp, không có án tích và có từ đủ 3 năm trở lên (trong vòng 5 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động;

- Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Đồng thời, Nghị định cũng tăng thêm 3 công việc được thực hiện cho thuê lại lao động, nâng 17 công việc lên 20 công việc.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/5/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X