hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 10/04/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hà Nội: 100% cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải ký cam kết bảo đảm thực phẩm an toàn

Ngày 2/4/2019, UBND Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Hà Nội 2019.

Tại Chỉ thị này, Hà Nội yêu cầu các UBND cấp huyện:

- Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm…

Hà Nội chỉ đạo phát triển chăn nuôi thủy sản

Hà Nội chỉ đạo phát triển chăn nuôi thủy sản

 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách của thành phố về phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; xây dựng và phát triển các chuỗi thực phẩm an toàn;

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản;

- Giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn;

- Giao chỉ tiêu kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm cho các xã; tổ chức ký cam kết sảm xuất kinh doanh thực phẩm an toàn đối với 100% cơ sở  sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X