hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 16/06/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hà Nội đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn

Đây là nội dung đáng chú ý tại Kế hoạch số 123/KH-UBND của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội ngày 11/6/2020 về việc tiếp tục duy trì, nâng cao các Chỉ số về cải cách hành chính từ năm 2020.

Để phấn đấu mục tiêu chỉ số cải cách hành chính trong 2020 đạt tỷ lệ cao, đứng đầu cả nước, Hà Nội yêu cầu các cơ quan, cơ quan, đơn vị hành chính:

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị;

- Nâng cao các giải pháp triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải thiện mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính;

- Cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Đảm bảo tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%, tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa;

- Nếu cán bộ, công chức để xảy ra trễ hẹn, sai xót trong tiếp nhận hồ sơ, phải xin lỗi người dân, doanh nghiệp;

Hà Nội đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn

Hà Nội đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn (Ảnh minh họa)
 

- Bên cạnh đó, mỗi cơ quan, đơn vị cần tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy hoạt động, đảm bảo tỷ lệ đơn vị sự nghiệp và biên chế giảm từ 10% trở lên so với 2015. Tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập không vượt quá số lượng được cấp có thẩm quyền giao;

- Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp cho các cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp công dân và Bộ phận Một cửa các cấp;

- Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X