hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 16/11/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hà Nội dừng cấp miễn phí Công báo in từ 2019

Ngày 9/11/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 5501/UBND-THCB về việc sử dụng Công báo điện tử và dừng cấp phát miễn phí Công báo in Thành phố.

Hà Nội dừng cấp miễn phí Công báo in từ 2019, đẩy mạnh Công báo điện tử

Hà Nội dừng cấp miễn phí Công báo in từ 2019, đẩy mạnh Công báo điện tử

 

Theo đó:

- Hà Nội sẽ ngừng cấp miễn phí Công báo in Thành phố cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn từ năm 2019;

- Hướng dẫn các xã, phường, thị trấn chủ động khai thác, sử dụng thông tin Công báo điện tử tại địa chỉ congbao.chinhphu.vn hoặc thudo.gov.vn.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X