hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 13/05/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hà Nội hướng dẫn người dân gặp khó khăn do Covid nhận hỗ trợ

Đây là nội dung chính được đề cập tại Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

Quyết định này hướng dẫn cụ thể hồ sơ, trình tự, thủ tục với từng đối tượng gặp khó khăn do Covid-19.

Hà Nội hướng dẫn người dân gặp khó khăn do Covid nhận hỗ trợ

Hà Nội hướng dẫn người dân gặp khó khăn do Covid nhận hỗ trợ (Ảnh minh họa)
 

Trong đó, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cần lập hồ sơ gửi đến UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp, hồ sơ gồm:

- Giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg;

- Bản sao một trong các giấy tờ: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

- Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, trường hợp không có Sổ BHXH thì người lao động nêu rõ lý do trong giấy đề nghị.

Thời gian gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất là ngày 30/7/2020.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X