hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 25/07/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hà Nội: Người hoạt động không chuyên trách cấp xã tối đa 14 người/xã

Ngày 10/7/2019, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn Hà Nội.

Theo Nghị quyết này, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được quy định như sau:

- Xã, phường, thị trấn loại 1 là 14 người;

- Xã, phường, thị trấn loại 2 là 12 người;

- Xã, phường, thị trấn loại 3 là 10 người.

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã TP Hà Nội tối đa 14 người/xã

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã TP Hà Nội tối đa 14 người/xã

 

Trong đó, khuyến khích các xã, phường, thị trấn bố trí kiêm nhiệm chức danh: cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách ở cấp xã…

Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được quy định như sau:

Số TT

Chức danh

Mức phụ cấp hàng tháng

Xã, phường, thị trấn loại 1

Xã, phường, thị trấn loại 2

Xã, phường, thị trấn loại 3

1

Văn phòng Đảng ủy

1,44

1,34

1,30

2

Phụ trách công tác truyền thanh

1,44

1,34

1,30

3

Phó chỉ huy trưởng Quân sự

1,86

1,73

1,69

4

Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

0,97

0,87

0,83

5

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0,87

0,77

0,73

6

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

0,87

0,77

0,73

7

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

0,87

0,77

0,73

8

Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM

0,87

0,77

0,73

9

Chủ tịch Hội người cao tuổi

0,97

0,87

0,83

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/8/2019.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X