hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 15/06/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hà Nội: Phấn đấu Chỉ số Hài lòng về phục vụ hành chính đạt trên 80%

Đây là nội dung đáng chú ý tại Kế hoạch số 124/KH-UBND ban hành ngày 11/6/2020 của Thành phố Hà Nội về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính từ năm 2020.

Nhằm phấn đấu Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Hà Nội tiếp tục đạt trên 80% và cao hơn mức trung bình cả nước, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu triển khai nhiều nội dung quan trọng, trong đó có:

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ công của Bộ phận Một cửa tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn;

- Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC;

Hà Nội phấn đấu Chỉ số Hài lòng về phục vụ hành chính đạt cao

Hà Nội phấn đấu Chỉ số Hài lòng về phục vụ hành chính đạt cao (Ảnh minh họa)

- Tổ chức thanh kiểm tra trong cung cấp dịch vụ công, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu người dân, có hành vi tiêu cực trong giải quyết TTHC cho người dân;

- Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, các kỹ năng trong giải quyết công việc hành chính và kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ;

- Rà soát, sử dụng cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp tốt và tinh thần cao trong phục vụ nhân dân.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X