hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 05/11/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hà Nội phấn đấu giảm tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy

Đây là nội dung nổi bật trong Kế hoạch 206/KH-UBND về thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 31/10/2018.

Chỉ tiêu mà Hà Nội đặt ra cho kế hoạch này là:

- Phấn đấu tỷ lệ đóng góp của các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp môi trường, tái chế chất thải đạt 42 đến 45%;

- Giảm tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy tại các chợ dân sinh, các siêu thị, trung tâm thương mại đạt từ 50 đến 65%;

- Tỷ lệ các KCN, Cụm CN áp dụng đổi mới công nghệ theo hướng công nghệ sạch đạt từ 60 đến 70%...

Đến năm 2020, Hà Nội giảm tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy

Mục tiêu đến năm 2020, Hà Nội giảm tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy

 

Để đạt được chỉ tiêu này, Hà Nội dự kiến thực hiện các nội dung sau:

- Nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững;

- Phát triển hệ thống phân phối bền vững của các doanh nghiệp phân phối;

- Giảm thiếu, tái chế, tái sử dụng chất thải.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X