hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 21/01/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hà Nội: Tăng cường xét xử lưu động các vụ án về mại dâm

Ngày 15/1/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 21/KH-UBND về việc phòng, chống mại dâm năm 2019.

Để thực hiện được nhiệm vụ phòng, chống mại dâm, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thực hiện một số giải pháp sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống mại dâm;

Hà Nội phòng chống mại dâm năm 2019

Hà Nội phòng chống mại dâm năm 2019

 

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm; xác định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, thủ trưởng cơ quan liên quan khi để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý;

- Tăng cường kiểm tra, đấu tranh phòng, chống mại dâm; tăng cường xét xử lưu động các vụ án liên quan đến hoạt động môi giới, chứa chấp mại dâm để giáo dục răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội;

- Nâng cao năng lực bộ máy cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm các cấp.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X