hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 12/06/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hà Nội yêu cầu chấm dứt sử dụng tài sản công sai quy định

Ngày 08/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã ký ban hành Chỉ thị 12/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản theo quy định chi tiết thi hành Luật.

Theo đó, Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập đang sử dụng tài sản công vào các mục đích như kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết...chấm dứt ngay việc sử dụng sai quy định này.

Đồng thời, toàn bộ số tiền thu hồi từ sử dụng tài sản công sai quy định được nộp vào ngân sách Nhà nước. Cơ quan cấp trên trực tiếp và người đứng đầu của đơn vị sự nghiệp công lập phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm thuộc phạm vi quản lý.

Hà Nội yêu cầu chấm dứt sử dụng tài sản công sai quy định

Hà Nội yêu cầu chấm dứt sử dụng tài sản công sai quy định (Ảnh minh họa)

Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh những bất cập phát sinh về Danh mục mua sắm tập trung của Thành phố, đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và thực tế của Thành phố…

Chủ tịch UBND Thành phố cũng giao Thanh tra Thành phố, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất việc sử dụng tài sản công, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Việc thanh tra, kiểm tra phải thực hiện từ khâu giao tài sản công, lập dự toán, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản để phòng ngừa sai phạm; tăng cường giám sát của cộng đồng.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X