hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 17/10/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hách dịch, công chức hải quan bị khiển trách

Ngày 26/9/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 2799/QĐ-TCHQ về quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan.

Theo đó, trong khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, người có hành vi vi phạm sau gây hậu quả ít nghiêm trọng sẽ bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách:

- Vi phạm quy định về quy trình, thủ tục Hải quan;

- Cố ý gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi giải quyết công việc;

- Không thực hiện yêu cầu phối hợp công tác của đồng nghiệp, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền liên quan;

Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý kỷ luật ngành Hải quan

Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý kỷ luật ngành Hải quan

 

- Không chấp hành sự phân công công tác của cấp có thẩm quyền;

- Không báo cáo, báo cáo không kịp thời, không đúng, đủ thông tin, số liệu… công việc mình đảm nhiệm;

- Có thái độ hách dịch, cửa quyền với người khai Hải quan…

- Trốn tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc;

- Quan liêu;

- Sửa chữa tờ trình, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ Hải quan;

- Vi phạm các quy định khác của pháp luật, quy định của Ngành…

 

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X