hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 11/05/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hỗ trợ người dân khó khăn do Covid qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH về việc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg hướng dẫn các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đặc biệt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy mạnh việc xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trong quá trình xác nhận và phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hỗ trợ người dân khó khăn do Covid qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (Ảnh minh họa)

Đồng thời, các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các cấp, các doanh nghiệp khẩn trương rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác đối tượng, đảm bảo không trùng lặp cũng như xác định cụ thể thời điểm được nhận hỗ trợ.

Tiếp tục đẩy mạnh việc chi trả trực tiếp qua tài khoản ngân hàng của người dân và người lao động. Đối với các địa phương đang thực hiện chi trả qua hệ thống bưu điện thì tiếp tục triển khai theo quy định.

hieuluat.vn        

Thông báo văn bản mới

X