hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 31/05/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn áp dụng quy định Bộ luật hình sự về tội rửa tiền

Ngày 24/5/2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.

Theo Hướng dẫn này, hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác là thực hiện, hỗ trợ thực hiện hoặc thông qua người khác thực hiện một trong các hành vi sau nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc có cơ sở để biết do người khác phạm tội mà có:

- Mở tài khoản và gửi tiền, rút tiền tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Góp vốn, huy động vốn vào doanh nghiệp;

- Rút tiền với bất cứ hình thức nào và bằng các công cụ khác nhau;

- Cầm cố, thế chấp, cho vay, cho thuê;

- Chuyển tiền hoặc chuyển giá trị;

Hướng dẫn áp dụng quy định Bộ luật hình sự về tội rửa tiền

Hướng dẫn áp dụng quy định Bộ luật hình sự về tội rửa tiền

 

- Giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá khác;

- Tham gia phát hành chứng khoán;

- Bảo lãnh và cam kết tài chính, kinh doanh ngoại tệ, công cụ thị trường tiền tệ và chứng khoán có thể chuyển nhượng;

- Quản lý danh mục đầu tư cá nhân và tập thể, tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác;

- Quản lý hoặc cung cấp bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm liên quan đến đầu tư khác;

- Hoạt động casino;

- Tham gia trò chơi có thưởng;

- Mua bán cổ vật;

- Các hành vi khác.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 7/7/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X