hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 21/02/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn áp dụng quy định về lãi, lãi suất

Ngày 11/1/2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm.

Hướng dẫn áp dụng quy định về lãi, lãi suất

Hướng dẫn áp dụng quy định về lãi, lãi suất

 

Tại Nghị quyết này, hướng dẫn áp dụng pháp luật trong một số trường hợp sau:

- Hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng;

- Hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật dân sự 1995;

- Hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật dân sự 2005;

- Hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật dân sự 2015…

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2019.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X