hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 24/07/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn bù trừ tiền thuế nộp thừa/nhầm với tiền thuế nợ

Ngày 18/7/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 4656/TCHQ-TXNK về việc bù trừ tiền thuế nộp thừa/nhầm với tiền thuế nợ.

Theo đó, việc điều chỉnh sắc thuế, hoàn kiêm bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa/nhầm sắc thuế với tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ của các doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động hoặc bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh được hướng dẫn như sau:

- Trường hợp người nộp thuế có khoản tiền nộp thừa và khoản tiền còn nợ không cùng 1 đơn vị hải quan thì cơ quan hải quan nơi phát sinh khoản nợ có văn bản đề nghị cơ quan Hải quan nơi có số tiền nộp thừa thực hiện hoàn trả số tiền nộp bù trừ vào số tiền còn nợ;

Hướng dẫn bù trừ tiền thuế nộp thừa với tiền thuế nợ

Hướng dẫn bù trừ tiền thuế nộp thừa với tiền thuế nợ

 

- Trường hợp người nộp thuế có khoản tiền nộp thừa và khoản tiền còn nợ phát sinh tại cùng 1 đơn vị hải quan thì cơ quan hải quan đó thay doanh nghiệp là chủ thể thực hiện thủ tục hoàn trả, lập lệnh hoàn trả kiêm thực hiện bù trừ số tiền nộp thừa với số tiền còn nợ gửi Kho bạc Nhà nước để nộp ngân sách nhà nước thay cho người nộp thuế;

- Trường hợp điều chỉnh liên quan đến thuế GTGT thì cơ quan hải quan nơi thực hiện hoàn thuế kiêm bù trừ có văn bản trao đổi, xác minh với cơ quan thuế để xác định các khoản tiền thuế GTGT chưa được khấu trừ hay hoàn thuế tại cơ quan Thuế, sau đó sẽ thực hiện điều chỉnh hay hoàn thuế kiêm bù trừ.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X