hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 08/05/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với chi phí nghỉ mát của nhân viên

Ngày 24/4/2019, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 1650/TCT-DNNCN hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với khoản chi phí nghỉ mát của nhân viên văn phòng.

Hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với chi phí nghỉ mát của nhân viên

Hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với chi phí nghỉ mát của nhân viên

 

Tại Công văn này, Tổng cục thuế có hướng dẫn như sau:

- Trường hợp khoản chi nghỉ mát do VP đại diện chi cho người lao động từ quỹ phúc lợi mà khoản chi ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Nếu chi chung cho tập thể mà không ghi rõ tên cá nhân thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động;

- Trường hợp cá nhân thuộc VP đại diện thực tế nhận được khoản nghỉ mát chi từ VP đại diện thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X