hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 18/09/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV

Ngày 10/9/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn 772/AIDS-ĐT về việc hướng dẫn chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV.

Chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV

Chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV


Theo nội dung Công văn này, người bệnh cần chuyển tuyến là người:

- Từ 16 tuổi trở lên đang điều trị HIV/AIDS tại các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh nơi người bệnh không đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu;

- Không có giấy chuyển tuyến phù hợp để được tiếp tục điều trị HIV/AIDS nguồn BHYT tại bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh nơi họ đang điều trị.

Để hỗ trợ cho những đối tượng này được điều trị liên tục thuốc ARV và dịch vụ điều trị HIV/AIDS khác từ nguồn BHYT, các bệnh viện tuyến tỉnh và các cơ sở khám, chữa bệnh HIV/AIDS trên địa bàn thực hiện chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV đang điều trị tại bệnh viện trước ngày 31/12/2019 theo các phương án:

+ Chuyển người bệnh từ tuyến trung ương, tuyến tỉnh về cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu hoặc cơ sở khám chữa bệnh BHYT phù hợp với người bệnh;

+ Chuyển tuyến người bệnh từ cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu của người bệnh lên bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương 01 lần/năm;

+ Chuyển tuyến người bệnh khám chữa bệnh BHYT cùng tuyến.

Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố thực hiện giám sát, hỗ trợ kỹ thuật và báo cáo kết quả chuyển tuyến của các cơ sở khám, chữa bệnh HIV/AIDS trên địa bàn về Sở Y tế và Cục Phòng, chống HIV/AIDS trước ngày 10/02/2020.

Xem thêm:

Quyền lợi của người nhiễm HIV

hieuluat.vn

 

Thông báo văn bản mới

X