hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 11/01/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Ngày 26/12/2018, Bộ Lao động thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH từ 1/1/2016 trở đi, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ 1/1/2019 đến 31/12/2019 điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH theo công thức sau:

Tiền lương tháng
đóng BHXH sau điều
chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương
tháng đóng BHXH
của từng năm

x

Mức điều chỉnh
tiền lương đã đóng BHXH
của năm tương ứng.

Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

 

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian 1/1/2019 đến 31/12/2019, điều chỉnh theo công thức sau:

Thu nhập tháng đóng
BHXH tự nguyện sau
điều chỉnh của từng năm

=

Tổng thu nhập tháng
đóng BHXH của từng năm

x

Mức điều chỉnh thu nhập
tháng đã đóng BHXH
của năm tương ứng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/2/2019, các quy định tại Thông tư áp dụng từ 1/1/2019.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X