hieuluat
Chia sẻ email
Chủ Nhật, 26/04/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đã có Quyết định hướng dẫn triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cụ thể, Quyết định của Thủ tướng hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục để được hưởng hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19. Trong đó, điển hình như hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ không lương:

Điều kiện hỗ trợ:

­- Thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng, từ 01 tháng liên tục trở lên, tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 01/6/2020;

- Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

- Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng bởi Covid-19.

hướng dẫn hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

Đã có hướng dẫn hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 (Ảnh minh họa)
 

Trình tự, thủ tục:

- Doanh nghiệp tiến hành lập Danh sách người lao động đủ điều kiện; đề nghị công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận danh sách;

- Trong 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp theo danh sách, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của người lao động và gửi doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị kèm theo bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020; các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở;

- Trong 03 ngày làm việc, UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh;

- Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng từ ngày 01/4/2020.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X