hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 03/10/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Ngày 26/9/2019, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định 5388/QĐ-UBND phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.

Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học


Căn cứ pháp lý: Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Quyết định này như sau:

Về hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

- Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung:

+ Tên trung tâm;

+ Loại hình trung tâm;

+ Địa điểm đặt trung tâm;

+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

+ Chương trình giảng dạy;

+ Quy mô đào tạo;

+ Cơ sở vật chất của trung tâm;

+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm;

+ Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có);

+ Các tổ (phòng chuyên môn);

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

- Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Về nơi tiếp nhận và trả kết quả:

Bộ phận một cửa/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo.

Về thời gian giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trong đó:

+ Tại Sở Giáo dục và Đào tạo: 10 ngày làm việc;

+ Tại UBND thành phố: 05 ngày làm việc.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/9/2019.

Xem thêm:

Danh sách các đơn vị dừng thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X