hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 21/04/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến Covid-19

Bộ Y tế đã có Công văn số 2146/BYT-BH gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) liên quan đến dịch Covid-19.

Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí KCB BHYT đối với người có thẻ BHYT trong thời gian cách ly y tế tập trung và một số trường hợp khác trong thời gian dịch Covid-19 như sau:

* Đối tượng cách ly y tế tập trung tại cơ sở KCB do Covid-19 gồm:

- Người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch do COVID-19;

- Người đang cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế tại cửa khẩu nhưng có dấu hiệu tiến triển thành bệnh dịch do COVID-19.

Ngân sách Nhà nước chi trả chi phí KCB do COVID-19, bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền…; chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của BHYT; chi phí thực hiện cách ly y tế.

Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến, trừ chi phí do ngân sách Nhà nước chi trả.

thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến Covid-19

Hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến Covid-19 (Ảnh minh họa)
 

* Người có thẻ BHYT đang điều trị tại cơ sở KCB (không phải là điều trị bệnh do COVID-19), nhưng phải cách ly y tế do bộ phận, khoa, phòng, khu điều trị hoặc toàn bộ cơ sở KCB phải cách ly y tế...

- Quỹ BHYT và người có thẻ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh trước ngày cơ sở y tế phải cách ly;

- Chi phí KCB từ ngày cơ sở KCB phải cách ly y tế thực hiện thanh toán như sau:

Ngân sách Nhà nước chi trả:

+ Chi phí KCB đối với bệnh do COVID-19 (nếu có), bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền…. theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

+ Phần cùng chi trả chi phí KCB BHYT đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT;

+ Chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT;

+ Chi phí thực hiện cách ly y tế.

Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến cho đến ngày khỏi bệnh được tổng kết bệnh án ra viện, trừ chi phí do ngân sách Nhà nước chi trả.

Công văn này được ban hành ngày 17/4/2020.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X