hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 18/07/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế

Ngày 16/7 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 2568/BHXH-CSYT về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế.

Đối với chi phí liên quan đến định mức tính giá tạm thời chưa thanh toán năm 2017: Yêu cầu BHXH các tỉnh xác định các trường hợp nằm ghép để thanh toán theo đúng quy định. Việc xác định số ngày giường người bệnh nằm ghép căn cứ vào số người bệnh nằm điều trị nội trú trong ngày và số giường bệnh thực kê tại từng thời điểm tại mỗi khoa phòng điều trị, BHXH các tỉnh yêu cầu cơ sở KCB cung cấp số ngày giường của người bệnh dịch vụ làm căn cứ tính toán, xác định ngày giường nằm ghép của người bệnh BHYT.

Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế

Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế

 

Đối với chi phí liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2018: Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương rà soát số tiền chưa thanh toán như sau:

- Số tiền liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2018;

- Số tiền chưa thanh toán;

- Số tiền liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2017, 2018.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X