hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 08/01/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc mới bổ sung vào danh mục BHYT

Ngày 3/1/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 12/BHXH-DVT về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo Thông tư 30/2018/TT-BYT.

Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT

Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT

 

Đối với các thuốc mới bổ sung vào danh mục BHYT hoặc bổ sung dạng bào chế hoặc được mở rộng hạng bệnh viện thì BHXH tỉnh phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh xem xét sự cần thiết phải sử dụng các thuốc mới bổ sung vào danh mục BHYT hoặc bổ sung dạng bào chế tại từng cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời xác định chi phí chênh lệch giữa việc sử dụng các thuốc mới bổ sung vào danh mục BHYT hoặc bổ sung dạng bào chế hoặc mở rộng hạng bệnh viện với các thuốc được thay thế.

Chi phí chênh lệch đối với các thuốc này sau khi đã thực hiện giám định được xác định là phần chi phí phát sinh trong năm, được tổng hợp vào chi phí thực tế để làm cơ sở để tính tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho cơ sở khám chữa bệnh.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X