hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 11/10/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn thủ tục thành lập tổ hợp tác

Ngày 10/10/2019 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác với nhiều nội dung đáng chú ý như thủ tục thành lập tổ hợp tác, quyền và nghĩa vụ của các thành viên…

Thủ tục thành lập tổ hợp tác

Thủ tục thành lập tổ hợp tác
 

Theo đó, việc thành lập tổ hợp tác sẽ do các cá nhân, pháp nhân có nhu cầu đứng ra vận động thành lập và tổ chức hoạt động.

Các nội dung chính về thành lập và tổ chức hoạt động được các thành viên tổ hợp tác bàn bạc và thống nhất, ghi vào hợp đồng hợp tác.

Sau khi các thành viên tổ hợp tác ký tên vào hợp đồng hợp tác, tổ trưởng tổ hợp tác gửi thông báo về việc thành lập tổ hợp tác (theo mẫu) kèm theo hợp đồng hợp tác đến UBND cấp xã nơi tổ hợp tác dự định thành lập và hoạt động trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Trường hợp thay đổi một hoặc một số nội dung về tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, tổng giá trị phần đóng góp, người đại diện, số lượng thành viên thì tổ hợp tác gửi thông báo tới UBND cấp xã nơi tổ hợp tác thành lập và hoạt động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi thay đổi.

UBND cấp xã lập sổ theo dõi về việc thành lập và hoạt động của tổ hợp tác trên địa bàn của mình; cập nhật các thay đổi và biến động của tổ hợp tác.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X