hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 28/05/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Thông tư này, trường hợp được tiếp nhận không qua thi tuyển quy định cụ thể như sau:

- Đối với trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng BHXH bắt buộc gồm:

+ Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã có thời gian làm viên chức từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự);

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang và người làm công tác cơ yếu, đã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trong lực lượng vũ trang hoặc làm công tác cơ yếu tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng chính thức vào quân đội, công an hoặc các tổ chức của lực lượng cơ yếu;

+ Người đang giữ chức danhm chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHHMTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc từ đủ 60 tháng không kể thời gian thử việc.

Hướng dẫn tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Hướng dẫn tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

 

- Trường hợp đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý điều động, luân chuyển đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội , tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc bổ nhiệm chức vụ, chức danh tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên  mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm đại diện phần vốn nhà nước  giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

- Đối với trường hợp tiếp nhận công chức để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên thì quy trình tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển được thực hiện đồng thời với quy trình bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức được thực hiện theo quy định về hồ sơ công chức.

Thông tư có hiệu lực từ 1/7/2019.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X