hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 21/06/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn xác định thuế TNCN với khoản trợ cấp mất việc làm

Ngày 19/6/2019, Cục Thuế Hà Nội đã ban hành Công văn 47391/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp mất việc làm.

Theo Công văn này, khi chi trả các khoản trợ cấp mất việc làm với cá nhân ký hợp đồng lao động 3 tháng trở lên thì:

- Đối với khoản trợ cấp mất việc làm cho người lao động nghỉ việc thì không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động;

Hướng dẫn xác định thuế TNCN với khoản trợ cấp mất việc làm

Hướng dẫn xác định thuế TNCN với khoản trợ cấp mất việc làm

 

- Đối với khoản trợ cấp mất việc làm cho người lao động nghỉ việc cao hơn mức quy định thì công ty tổng hợp cùng với tiền lương, tiền công để khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần trước khi chi trả.

Trường hợp sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động, công ty chi trả tiền trợ cấp mất việc làm và các khoản hỗ trợ tài chính cho người lao động thì công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả cho người lao động.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X