hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 11/05/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn xác nhận Danh sách NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Công văn số 1391/BHXH-BT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15/2020.

Đối với Danh sách người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp (Mẫu số 01):

Cơ quan BHXH (BHXH tỉnh, thành phố, hoặc BHXH huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh) nơi doanh nghiệp đóng BHXH thực hiện đối chiếu với hồ sơ báo giảm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của doanh nghiệp và dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm quản lý Thu - Sổ, Thẻ (TST).

Nếu đảm bảo khớp đúng toàn bộ Danh sách thì xác nhận vào Mẫu số 01 đối với trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ giấy; trường hợp doanh nghiệp gửi Mẫu số 01 điện tử thì ký, xác nhận gửi điện tử lại cho doanh nghiệp.

Không xác nhận đối với NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nghỉ việc để hưởng lương hưu, hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH, hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).

Hướng dẫn xác nhận Danh sách NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động (Ảnh minh họa)
 

Đối với Danh sách NLĐ bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (có hưởng tiền lương) của đơn vị, doanh nghiệp (Mẫu số 12):

Cơ quan BHXH căn cứ dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm quản lý Thu - Sổ, Thẻ (TST) của đơn vị, doanh nghiệp vẫn đang đóng (không báo giảm) BHXH, BHYT, BHTN để thực hiện xác nhận.

Người đại diện theo pháp luật của đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập Danh sách của mình. Phương thức xác nhận tương tự như đối với Danh sách NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động.

Công văn này được ban hành ngày 06/5/2020.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X