hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 28/08/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn xếp lương công chức ngân hàng mới nhất

Ngày 19/8/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 12/2019/TT-NHNN quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành ngân hàng.

Xếp lương công chức ngân hàng

Hướng dẫn xếp lương công chức ngân hàng mới nhất


Theo đó, các ngạch kiểm soát viên cao cấp, kiểm soát viên chính, kiểm soát viên ngân hàng, thủ kho ngân hàng được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

- Ngạch kiểm soát viên cao cấp: áp dụng công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1);

- Ngạch kiểm soát viên chính: áp dụng công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1);

- Ngạch kiểm soát viên: áp dụng công chức loại A1;

- Ngạch thủ kho: áp dụng công chức loại B;

- Ngạch thủ quỹ, kiểm ngân: áp dụng công chức loại B.

Công chức đang xếp ngạch thủ quỹ, kiểm ngân trước ngày Thông tư này có hiệu lực nếu có trình độ trung cấp phù hợp với vị trí đang làm, hiện đang xếp lương theo công chức loại C, nhóm 1 (C1) thì được xếp lại lương sang công chức loại B.

Công chức đang xếp ngạch thủ quỹ, kiểm ngân trước ngày Thông tư này có hiệu lực chưa tốt nghiệp trình độ trung cấp phù hợp với vị trí đang làm và đang xếp lương theo công chức loại C, nhóm 1 (C1), trong 06 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, được cơ quan sử dụng bố trí nâng cao trình độ để đủ tiêu chuẩn xếp lương theo công chức loại B.

Trường hợp được cử đi học tập nâng cao trình độ mà không tham gia hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì được xem xét bố trí lại công việc cho phù hợp với trình độ đào tạo.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Xem thêm:

Ngân hàng phá sản, tiền gửi của dân đi đâu?

Ngân hàng có bắt buộc phải đổi tiền cũ, rách cho người dân?

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X