hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 03/01/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn xử lý sự cố y khoa

Ngày 26/12/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 43/2018/TT-BYT hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Thông tư này, khi xảy ra sự cố y khoa:

- Nhân viên y tế phải xử lý ngay để bảo đảm an toàn cho người bệnh trước khi báo cáo cho bộ phận tiếp nhận và quản lý sự cố y khoa;

Hướng dẫn xử lý sự cố y khoa

Hướng dẫn xử lý sự cố y khoa

 

- Sở Y tế chỉ đạo trực tiếp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc các biện pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh và tiến hành điều tra, báo cáo nhanh cho Bộ Y tế trong thời hạn 24 giờ;

- Bộ Y tế chỉ đạo trực tiếp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc biện pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh và tiến hành điều tra, báo cáo nhanh trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố đối với sự cố y khoa.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/3/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X