hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 21/03/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Không có đối tượng là cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung

Ngày 19/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2019.

Xây dựng pháp luật tháng 3/2019

Xây dựng pháp luật tháng 3/2019

 

Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu tập trung các nguồn lực, nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

- Về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam: Quy định hộ chiếu phổ thông có hay không gắn chíp điện tử đều có thời hạn không quá 10 năm. Xây dựng cơ sở dữ liệu về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân…

- Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức: Thống nhất phương án quy định không có đối tượng là cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước thì quy định cụ thể về việc thực hiện chế độ công chức với người làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X