hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 17/09/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Không để xảy ra tiêu cực trong đào tạo đại học văn bằng 2

Ngày 13/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP với các nội dung tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019.

Đào tạo đại học văn bằng 2

Đào tạo đại học văn bằng 2


Một số nội dung đáng chú ý của Nghị quyết tại phiên họp này như sau:

- Không để xảy ra tiêu cực trong công tác đào tạo văn bằng 2 cũng như có biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học.

- Đẩy mạnh cơ chế tự chủ của các cơ sở y tế, thúc đẩy y tế tư nhân phát triển gắn với chất lượng dịch vụ y tế, không để xảy ra tình trạng lạm thu, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, các đối tượng chính sách, đặc biệt là người nghèo tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng với chi phí hợp lý.

- Tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, thí điểm triển khai hệ thống mạng 5G.

- Sớm có danh mục các điều kiện kinh doanh tiếp tục được bãi bỏ, đơn giản hóa và phương án đơn giản, cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh còn chồng chéo, bất cập.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và bảo đảm công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách Nhà nước. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; không chi những nhiệm vụ chưa cần thiết.

- Bồi dưỡng vận động viên tài năng, đặc biệt ở một số môn thể thao thành tích cao, có thế mạnh của Việt Nam, nâng thứ hạng thể thao Việt Nam ở khu vực và châu lục…

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X