hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 03/03/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Không mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào hội nghị bí mật Nhà nước

Đây là nội dung được nêu tại Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nước được tổ chức trong phòng họp kín tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức.

Trường hợp tổ chức ngoài trụ sở, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có trách nhiệm đề nghị Bộ Công an, Công an cấp tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn trong và ngoài khu vực diễn ra hội nghị, hội thảo, cuộc họp.

không mang thiết bị ghi âm ghi hình vào hội nghị bí mật nhà nước

Không mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào hội nghị bí mật Nhà nước (Ảnh minh họa)
 

Bên cạnh đó, hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nước phải sử dụng micro có dây và các phương tiện thiết bị được Bộ Công an, Công an cấp tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn khi lắp đặt, trừ phương tiện, thiết bị do Ban Cơ yếu Chính phủ trang bị.

Lưu ý, người tham dự không được mang thiết bị có tính năng thu, phát tin, ghi âm, ghi hình vào hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật.

Đối với hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nước tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tuyến phải bảo vệ đường truyền theo quy định pháp luật về cơ yếu.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X