hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 30/05/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Khu vực đô thị sắp chi trả lương hưu qua thẻ ngân hàng

Ngày 23/5/2019, Bảo hiểm xã hội Việt  Nam đã ban hành Kế hoạch 1764/KH-BHXH thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo Kế hoạch này, đến năm 2020 phấn đấu đạt 20%, đến năm 2021 đạt 50% số tiền chi trả an xinh xã hội (lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất…) tại thành phố, quận, thị xã được thực hiện qua ngân hàng.

Đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua ngân hàng

Đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua ngân hàng

 

Để thực hiện được mục tiêu này, cần hoàn thiện về cơ sở pháp lý như đề xuất các giải pháp để quản lý người hưởng nhận tiền qua tài khoản cá nhân khắc phục hạn chế trong công tác quản lý hiện nay; ban hành quy định bắt buộc với người hưởng mới vùng đô thị nhận tiền qua tài khoản cá nhân, đối với người hưởng vùng đô thị đang nhận chế độ bằng tiền mặt đến năm 2021 nhận qua tài khoản cá nhân phù hợp…

Đồng thời, sẽ đề xuất giải pháp ngân hàng có cơ chế ưu đãi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

Các tỉnh, thành phố sẽ được giao chỉ tiêu hàng năm phấn đấu chi trả an sinh xã hội qua tài khoản.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X