hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 18/02/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Lương cơ bản “sếp” VNPT, VNA cao nhất 70 triệu đồng/tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

Nghị định 20/2020/NĐ-CP áp dụng đối với: Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines); Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) (gọi chung là công ty).

thí điểm quản lý lương thưởng ở VNPT, VNA, VATM

Thí điểm quản lý lương, thưởng ở VNPT, VNA, VATM (Ảnh minh họa)
 

Đáng chú ý, Nghị định này quy định mức lương cơ bản của thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên chuyên trách như sau:

Chức danh

Mức lương cơ bản

(Đơn vị: triệu đồng/tháng)

Loại 1

Loại 2

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị

70

60

2. Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Trưởng ban kiểm soát

60

50

3. Kiểm soát viên

50

40


Trong đó, loại công ty được xác định theo chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể:

- Loại 1: Áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch:

+ Vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỷ đồng trở lên;

+ Doanh thu từ 30.000 tỷ đồng trở lên;

+ Có 10 công ty con hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc hoặc tổng số lao động từ 5.000 người trở lên.

- Loại 2: Áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch:

+ Vốn chủ sở hữu dưới 10.tỷ đồng;

+ Doanh thu dưới 30.000 tỷ đồng;

+ Có dưới 10 công ty con hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc hoặc tổng số lao động sử dụng dưới 5.000 người.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2020, các quy định về tiền lương, tiền thưởng như trên thực hiện từ ngày 01/01/2020 - hết 31/12/2020.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X