hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 24/06/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mở rộng địa bàn phát hành xổ số tự chọn số điện toán thông qua phân phối thiết bị đầu cuối

Ngày 17/6/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Theo Thông tư này, địa bàn phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán được quy định như sau:

- Địa bàn phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán thông qua phương thức phân phối thiết bị đầu cuối: Công ty xổ số điện toán được kinh doanh trên phạm vi cả nước;

- Địa bàn phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán thông qua điện thoại cố định, điện thoại di động và internet: Công ty xổ số điện toán được kinh doanh trên phạm vi cả nước.

Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

 

Như vậy, so với Thông tư 136/2013/TT-BTC, địa bàn phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán thông qua phương thức phân phối thiết bị đầu cuối đã được mở rộng ra phạm vi cả nước thay vì chỉ lựa chọn một số tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước để triển khai như trước đây.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 1/8/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X