hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 18/11/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mới: Đã có Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng 2020

Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp.

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng 2020

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng 2020


Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

- Vùng I: Mức 4.420.000 đồng/tháng (tăng 240.000 đồng/tháng);

- Vùng II: Mức 3.920.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng/tháng);

- Vùng III: Mức 3.430.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng);

- Vùng IV: Mức 3.070.000 đồng/tháng (tăng 150.000 đồng/tháng).

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh.

Mức lương tối thiểu vùng nêu trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời gian làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải đảm bảo:

- Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất;

- Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Xem thêm:

Tăng lương tối thiểu vùng có tác động như thế nào đến người lao động?

Tăng lương tối thiểu vùng ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp?

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X