hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 26/04/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Một số cán bộ, công chức cấp xã sắp được tăng lương, phụ cấp

Bắt đầu từ ngày 25/6 tới đây, khi Nghị định 34/2019/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực, nhiều đối tượng cán bộ, công chức cấp xã sẽ được tăng lương, phụ cấp. Cụ thể:

- Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm, nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm;

Một số cán bộ, công chức cấp xã sắp được tăng lương, phụ cấp

Một số cán bộ, công chức cấp xã sắp được tăng lương, phụ cấp

 

- Cán bộ, công chức cấp xã đã được xếp lương theo chức vụ hoặc xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp với chức danh đảm nhiệm do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về quản lý hoặc sử dụng cán bộ, công chức đồng ý cho đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo. Đối với cán bộ, công chức cấp xã đã đi học mà không được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi học, có bằng cấp đào tạo phù hợp với chức danh đảm nhiệm thì được xếp lương theo trình độ đào tạo mới;

- Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

Xem thêm:


Tốt nghiệp Đại học loại khá được tuyển thẳng làm công chức cấp xã

Bảng lương của cán bộ cấp xã năm 2019

Cách tính lương công chức cấp xã năm 2019

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X